Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Massagepraktijk ReLief ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1. Massagepraktijk ReLief verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

1.2. Cliënt dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3. ReLief behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van ReLief tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

1.4. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan ReLief.

1.5. Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van ReLief. ReLief kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van ReLief voortvloeien.

1.6. ReLief stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7. De aansprakelijkheid van Massagepraktijk ReLief, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

1.8. Alle door Massagepraktijk ReLief opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

2. Omgangsvormen, hygiëne, privacy

2.1. ReLief verleent géén erotische of sensuele massages. Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2. ReLief behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van ReLief geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3. Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden worden verstrekt.

3. Annulering / wijzigen afspraak

3.1. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

3.2. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt 50% van de prijs van de behandeling in rekening gebracht.

3.3. Cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

3.4. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of cliënt aanwezig is. Cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/niet tijdigheid van cliënt. Restitutie/korting vindt dan niet plaats.

3.5. Wanneer de behandeling door toedoen van ReLief niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

4. Cadeaubonnen

4.1. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.

4.2. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

4.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

4.4. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

5. Betalingen

5.1. Betalingen dienen bij voorkeur contant en gepast te worden voldaan.

5.2. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.